CLASSIC 1
pricing

$500.000

VND /năm

  Positive SSL

 • Mã hóa: 256 bit
 • Kiểu chứng thực: Tên miền
 • Tên miền được bảo mật: 1
 • Hỗ trợ SANs
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Mức bảo hiểm: 10.000
 • Mức độ tin cậy: Cơ bản
 • Thời gian đăng ký: 1-2 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Giá (VND/năm): 500.000
Liên hệ
CLASSIC 2
pricing

$1.539.000

VND /năm

  Positive SSL Multi-domain

 • Mã hóa: 256 bit
 • Kiểu chứng thực: Tên miền
 • Tên miền được bảo mật: 3-100
 • Hỗ trợ SANs
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Mức bảo hiểm: 10.000
 • Mức độ tin cậy: Cơ bản
 • Thời gian đăng ký: 1-2 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Giá (VND/năm): 1.539.000
Liên hệ
CLASSIC 3
pricing

$2.519.000

VND /năm

  Positive SSL Wildcard

 • Mã hóa: 256 bit
 • Kiểu chứng thực: Tên miền
 • Tên miền được bảo mật: 1 + All Subdomain
 • Hỗ trợ SANs
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Mức bảo hiểm: 10.000
 • Mức độ tin cậy: Cơ bản
 • Thời gian đăng ký: 1-2 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Giá (VND/năm): 2.519.000
Liên hệ
BASIC 1
pricing

$5.599.000

VND /năm

  Premium SSL WildCard

 • Mã hóa: 256 bit
 • Kiểu chứng thực: Tổ chức
 • Tên miền được bảo mật: 1 + All Subdomain
 • Hỗ trợ SANs
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Mức bảo hiểm: 250.000
 • Mức độ tin cậy: Cao
 • Thời gian đăng ký: 1-2 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Giá (VND/năm): 5.599.000
Liên hệ
BASIC 2
pricing

$2.899.000

VND /năm

  Comodo Multi-domain SSL

 • Mã hóa: 256 bit
 • Kiểu chứng thực: Tổ chức
 • Tên miền được bảo mật: 3-100
 • Hỗ trợ SANs
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Mức bảo hiểm: 250.000
 • Mức độ tin cậy: Cao
 • Thời gian đăng ký: 1-2 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Giá (VND/năm): 2.899.000
Liên hệ
BASIC 3
pricing

$3.899.000

VND /năm

  Comodo EV SSL

 • Mã hóa: 256 bit
 • Kiểu chứng thực: Tổ chức+
 • Tên miền được bảo mật: 1
 • Hỗ trợ SANs
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Mức bảo hiểm: 1.750.000
 • Mức độ tin cậy: Cao nhất
 • Thời gian đăng ký: 1-2 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Giá (VND/năm): 3.899.000
Liên hệ
feature
SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

SSL là gì

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

feature

Tại sao nên sử dụng SSL?

SSL bảo vệ website và khách hàng

Bạn đăng ký domain để sử dụng các dịch vụ website, email v.v... -> luôn có những lỗ hổng bảo mật -> hacker tấn công -> SSL bảo vệ website và khách hàng của bạn.

feature

Bảo mật dữ liệu

Dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.

feature

Toàn vẹn dữ liệu

Dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc.

feature

Chống chối bỏ

Đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.