BẢNG GIÁ HOSTING

Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Tâm Phát hiệu quả. Đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp it

Cá nhân
pricing

đ 60.000

Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng : 80GB
 • FTP Account : 2
 • MySQL : 2
 • Domains : 2
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 2
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Select Plan
Cá nhân +
pricing

đ 80.000

Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 1.5G
 • Băng thông/ Tháng : 120GB
 • FTP Account : 3
 • MySQL : 3
 • Domains : 3
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Select Plan
Doanh nghiệp
pricing

đ 120.000

Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng : 180GB
 • FTP Account : 4
 • MySQL : 4
 • Domains : 4
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 4
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Select Plan
Thương mại điện tử
pricing

đ 160.000

Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng : 200GB
 • FTP Account : 5
 • MySQL : 5
 • Domains : 5
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 5
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Select Plan
Bán chuyên nghiệp
pricing

đ 200.000

Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Băng thông/ Tháng : 240 GB
 • FTP Account : 15
 • MySQL : 8
 • Domains : 15
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 8
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Select Plan
Chuyên nghiệp
pricing

đ 300.000

Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 6GB
 • Băng thông/ Tháng : 300 GB
 • FTP Account : 15
 • MySQL : 15
 • Domains : 15
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 15
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Select Plan
cate

Câu hỏi thường gặp về hosting

More Questions

Is the Web App Secure?

Web application security is the process of protecting websites and online services against different security threats that exploit vulnerabilities in an application’s code.

What features does the Web App have?

Both the Mobile Apps and the Web App give you the ability to you to access your account information, view news releases, report an outage, and contact us via email or phone.

How do I get the Mobile App for my phone?

Both the Mobile Apps and the Web App give you the ability to you to access your account information, view news releases, report an outage, and contact us via email or phone.

How does Mosto differ from usual apps?

Both the Mobile Apps and the Web App give you the ability to you to access your account information, view news releases, report an outage, and contact us via email or phone.